ارسال کالا در تهران از طریق پیک های موتوری و وانت و ارسال کالا به شهرستان نیز از طریق باربری ، پست پیشتاز و اتوبوس خواهد بود که همه موارد ذکر شده شامل بیمه خواهد شد