زمانی که محصول را از آشپزخانه پارسه می خریم یک شماره فاکتور از طریق سیستم به ما داده می شود و ما با ارتباط تلفنی با فروشگاه محصول خریداری شده را پیگیری می کنیم